การอบรม กู้ชีพผู้ประสบเหตุทางน้ำ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การกู้ชีพผู้ประสพเหตุทางน้ำ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการว่ายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสพเหตุทางน้ำให้แก่นักเรียน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.