กิจกรรมยอดนักอ่าน

มอบรางวัลสำหรับยอดนักอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และสุดยอดนักอ่านในปีการศึกษาจะได้รับรางวัลใหญ่

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.