กิจกรรมอบรม อย.น้อย

ตัวแทนนักเรียน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น อย.น้อย เข้าร่วมการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาสนับสนุนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.