กิจกรรม “ครูป่าไม้”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูยน์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ครูป่าไม้” และมอบกล้าพันธุ์ไม้เพื่อให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รองวัชระ ไชยวงษ์ คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ รร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.