ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์ 053 – 274554
โทรสาร 053 – 274554
e-mail : sridonchai2556@hotmail.com

https://www.facebook.com/sridonchai2562/