ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ประมวลภาพ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.