โครงการแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนชุมชนเทสบาลวัดศรีดอนไชยได้ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 วันระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 สถาบัน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.