โรงเรียนชุมชนเทสบาลวัดศรีดอนไชยได้ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 วันระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1…
Read More

ประมวลภาพ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2…
Read More

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูยน์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ครูป่าไม้" และมอบกล้าพันธุ์ไม้เพื่อให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวถ…
Read More

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ใน "กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่"โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เ…
Read More

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการศึกษา นายวัชระ ไชยวงษ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 17 ระดับภาคเหนือ ณ เทศบาลนครเชียงราย เมื่อวันที่ …
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การกู้ชีพผู้ประสพเหตุทางน้ำ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการว่ายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสพเหตุทางน้…
Read More

มอบรางวัลสำหรับยอดนักอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และสุดยอดนักอ่านในปีการศึกษาจะได้รับรางวัลใหญ่
Read More